O2e

Hur konvertera QXP till PDF

Det finns flera sätt att du kan konvertera Quark-filer i QXP format till PDF, och följande diskuterar de sätt och detaljer stegen på hur man ska gå om denna omvandlingsprocess med liten eller ingen svårighet alls.

Ett. Konvertera QXP till PDF med programvara från tredje part konvertering.

Hur konvertera QXP till PDF. Öppna det dokument du tänker konvertera antingen genom att trycka på "File" och sedan välja "Öppna".
Hur konvertera QXP till PDF. Öppna det dokument du tänker konvertera antingen genom att trycka på "File" och sedan välja "Öppna".

 • Lägg vantarna på "Universal Document Converter" genom att logga in på din Internet-konto, öppna en webbläsare och gå till "print-driver.com/download".
 • Installera UDC på din dator när hämtningen är klar genom att dubbelklicka på dess ikon.
 • När programmet är installerat på datorn, startar QuarkXPress.
 • Öppna det dokument du tänker konvertera antingen genom att trycka på "File" och sedan välja "Öppna". Omvänt kan du använda kortkommandon "Ctrl" och "O" för att dra upp den öppna dialogrutan du kommer att använda för att gå till sökvägen där du har QXP filen sparas. Markera objektet och dubbelklicka på den och det kommer att öppna filen i QuarkXpress.
 • När filen öppnas, klicka på "File" och sedan "Print". Omvänt kan du använda tangentkombinationen "Ctrl" och "P" för att lansera "Print" dialogrutan.
 • På fältet bredvid "Skrivare", slog listrutan och välj "Universal Document Converter" som namnet på skrivaren.
 • Hit "Egenskaper" för att starta Universal Document Converter är dialogrutan Egenskaper.
 • På vänster sida i dialogrutan, klicka på "Load Properties".
 • Hit "Open" för att starta den öppna dialogrutan, markera och dubbelklicka på "textdokument till PDF".
 • Hit "OK" för att starta konverteringen av filen och vänta på programmet att avsluta konvertera.

Som standard kommer din fil lagras på "UDC Utdatafiler" mappen finns i Mina dokument.

2. Konvertera QXP till PDF med QuarkXpress. På detta sätt kommer endast att fungera om du har QuarkXpress 8 installerat på din dator. Annars måste du göra det steget beskrivs ovan.

Dra upp QuarkXpress och öppna sedan filen i programmet.
Dra upp QuarkXpress och öppna sedan filen i programmet.

 • Dra upp QuarkXpress och öppna sedan filen i programmet. Du kan enkelt göra detta antingen genom att trycka "File" i menyraden och välja "Open" från alternativen i listan, eller använda tangentkombinationen "Ctrl" och "O". när den öppna dialogrutan fyller skärmen, gå till den mapp där du har QXP filen sparats, markera dokumentet och tryck på "Öppna"-knappen för att öppna filen.
 • Därefter slog "Arkiv" på menyraden, klicka på "Exportera" och välj sedan "Layout till PDF" för att befolka Exportera till PDF dialog rutan.
 • Vid export till PDF rutan, klicka på "Alternativ" och välj sedan "Compression". Ändra alla Komprimeringsalternativen till "None" genom att klicka på deras respektive rullgardinsmenyer och välja "None".
 • Hit "Color" och sedan "Inställningar", slog rullgardinsmenyn och välj "Sammansatt CMYK".
 • Hit "OPI" och markera rutan bredvid "OPI Active".
 • Hit "PDF" och se till att du väljer "direkt till PDF".

Starta konverteringen av filen genom att trycka på "OK" och sedan "Spara". Vänta på att programmet för att slutföra konverteringen och när det är gjort, du nu har en PDF-version av QXP filen.